Chi tiết tin tức

KPI về khách hàng

15:25:00 - 09/01/2014

KPI về khách hàng

 

 

1.% doanh số khách hàng mới:

 

-Tỷ lệ này = doanh số từ khách hàng mới / tổng doanh số.

 

-Tỷ lệ nào cho biết tỷ lệ tăng doanh số của công ty từ số khách hàng mới là bao nhiêu?

 

2.Số khách hàng mới

 

-Tỷ lệ này = số khách hàng mới / tổng số khách hàng

 

-Tỷ lệ nào cho biết

 

3.Doanh số trung bình mỗi khách hàng/năm

 

-Tỷ lệ này = tổng doanh số / tổng số khách hàng.

 

-Tỷ lệ này cho biết mỗi khách hàng mang lại cho bạn doanh số bao nhiêu? Bạn có biên pháp nào để tăng doanh số trên một khách hàng hay không?

 

4.Tỷ lệ lợi nhuận trên khách hàng

 

-Tỷ lệ này = lợi nhuận thuần/tổng số khách hàng.

 

-Tỷ lệ này cho bạn biết lợi nhuận trung bình do một khách hàng tạo ra là bao nhiêu? Ai là người mang lại nhiều và ít lợi nhuận, do vậy bạn sẽ có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp hơn.

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi

Tin mới nhất
Đăng ký bản tin