Chi tiết tin tức

Mẫu Hợp đồng lao động dưới 3 tháng

07:47:00 - 30/12/2013

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

 

 

Chúng tôi, một bên là Ông:  Quốc tịch:  VIỆT NAM

                                                           

Chức vụ:                                Giám đốc điều hành

 

Đại diện cho:  CÔNG TY ABC ( sau đây gọi tắt là “công ty”)    

 

Địa chỉ:                        Điện thoại:

 

            Và một bên là Bà:        QUỐC TỊCH: VIỆT NAM               

 

Sinh ngày                    tháng              năm                 tại   NGHỆ AN             

 

Nghề nghiệp:           

 

Địa chỉ thường trú:   

 

Số CMTND:   cấp ngày          tại    NGHỆ AN

              

Số sổ lao động (nếu có)                                  cấp ngày                                  tại

 

            Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

 

 • Loại hợp đồng lao động:        Thời vụ dưới 3 tháng

 

 • Từ ngày   tháng     năm   200       đến ngày   tháng    năm   200

      

 • Thử việc từ ngày           tháng       năm 2007      đến ngày     tháng          năm 2007

 

 • Địa điểm làm việc :    

 

 •  
 • Chức danh chuyên môn:   Hỗ trợ biên tập viên                       Chức vụ (nếu có):           

     

 • Công việc phải làm:     Theo bản tóm tắt công việc 

     

Điều 2: Chế độ làm việc

 

 •  Thời giờ làm việc:     8 giờ/ngày

 

 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:  Phụ thuộc vào công việc được giao

 

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

 

 1. Quyền lợi:

 

 • Phương tiện đi lại, làm việc:                  Cá nhân tự túc

 

 • Mức lương chính hoặc tiền công:    1.200.000 (Một triệu hai trăm ngàn) đồng/ tháng (bao gồm cả tiền để người lao động tự đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép hàng năm và tiền tầu xe đi lại khi nghỉ phép)

 

 • Hình thức trả lương:     Theo khối lượng và chất lượng công việc

 

 • Phụ cấp gồm:                           

 

 • Được trả lương hàng tháng:  vào ngày cuối mỗi tháng, trực tiếp qua tài khoản cá nhân. Nếu ngày cuối tháng rơi vào ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, th́ lương sẽ được trả vào ngày làm việc tiếp ngay sau đó.

 

 • Tiền thưởng:   Theo kết quả SXKD của công ty và mức độ đóng góp của người lao động

 

 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Phụ thuộc vào công việc. Người lao động phải tuân thủ các qui định về an toàn lao động.    

 

 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, lễ tết): Theo luật lao động

 

-

 

 • Chế độ đào tạo: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khoá học, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc.

 

Những thoả thuận khác:

 

 • Chịu sự điều hành trực tiếp của: Giám đốc trung tâm VNN Links

     

 • Trang phục: Tự túc và theo qui định của công ty.

 

 • Bảo mật: Trong thời gian làm việc tại công ty hoặc sau khi kết thúc hợp đồng với công ty mọi bí mật về công ty không được trực tiếp hay gián tiếp tiết lộ ra bên ngoài, hay sử dụng nó có lợi cho bản thân cá nhân:
  •  Bất kỳ thông tin nào về công ty hay về khách của công ty mà chưa được phép tiết lộ bằng văn bản thì không được phép tiết lộ hay quảng bá.
  • Bất kỳ thông tin về các công ty khác mà công ty đã thỏa thuận giữ kín.

Những yêu cầu bảo mật này không kể đến các thông tin đă được mọi người biết đến không do lỗi của người lao động.

 

 1. Nghĩa vụ:

 

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động

 

 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động và tuân thủ theo Sổ tay nhân viên.

 

 • Báo cáo với công ty bằng văn bản nếu tham gia góp vốn, đầu tư vào bất cứ đối tác nào của công ty hoặc đối tác của các công ty con.

 

 • Không tiết lộ mức lương của bản thân ngay cả khi thôi không c̣n làm việc tại công ty.

 

 • Không được đại diện cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp khác lôi kéo các nhân viên, khách hàng của Công ty hoặc có những hành động, phát ngôn làm phương hại đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

 • Bồi thường vi phạm và vật chất

 

 • Sau khi được cử đi đào tạo mà không làm việc cho công ty thì phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo.

 

 • Người lao động phải bồi thường thiệt hại vật chất đối với những công cụ lao động hoặc tài sản được giao cho cá nhân sử dụng mà để xảy ra mất mát, hư hỏng do lỗi chủ quan.

 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 

 1. Nghĩa vụ:

 

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động

 

 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

 

 1. Quyền hạn:

 

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)

 

 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

 

Điều 5: Điều khoản thi hành

 

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của pháp luật lao động.

 

 • Hợp đồng lao động được làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau,  công ty giữ hai bản và người lao động giữ một bản có hiệu lực từ ngày       tháng  năm 200. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

       

 

Hợp đồng này làm tại Công ty ABC, ngày 1  tháng 7  năm 2007

 

Người lao động                                                        Người sử dụng lao động

                (Ký và ghi rơ Họ và Tên)                                                         (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi

Tin mới nhất
Đăng ký bản tin