Chi tiết tin tức

Quy định về Tiến hành đối thoại tại nơi làm việc?

13:33:00 - 05/09/2013

 

Theo điều 65 của Bộ Luật lao động năm 2012 thì Tiến hành đối thoại tại nơi làm việc được quy định như sau:

 

1. Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của một bên.

2. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bố trí địa điểm và các điều kiện vật chất khác bảo đảm cho việc đối thoại tại nơi làm việc.

 

 

Toàn Văn Bộ Luật Lao động năm 2012

 

Các dịch vụ của Công Ty Cung Ứng Nhân Lực NHÂN KIỆT

Dịch vụ Cho Thuê Lao Động

Dịch vụ cho thuê lại lao động

Dịch vụ Tuyển Dụng

Dịch vụ cung ứng lao động thời vụ

Dịch vụ hợp thức hóa lao động

Dịch vụ tính lương

Dịch vụ cho Thuê Lao Động

Dịch vụ outsource Toàn Phần

Dịch vụ headhunter

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi

Tin mới nhất
Đăng ký bản tin