Chi tiết tin tức

Quy định về Mức lương tối thiểu?

10:55:00 - 05/09/2013

 

Theo điều 91 của Bộ Luật lao động năm 2012 thì Mức lương tối thiểu được quy định như sau:

 

1. Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành.

2. Căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động, Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

3. Mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố.

 

 

Toàn Văn Bộ Luật Lao động năm 2012

 

Các dịch vụ của Công Ty Cung Ứng Nhân Lực NHÂN KIỆT

Dịch vụ Cho Thuê Lao Động

Dịch vụ cho thuê lại lao động

Dịch vụ Tuyển Dụng

Dịch vụ cung ứng lao động thời vụ

Dịch vụ hợp thức hóa lao động

Dịch vụ tính lương

Dịch vụ cho Thuê Lao Động

Dịch vụ outsource Toàn Phần

Dịch vụ headhunter

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi

Tin mới nhất
Đăng ký bản tin